Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство

Разглеждате снимки от Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство

Вижте пълен текст на Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство.

Страница:

Галерия снимки от Наш преподавател беше Keynote speaker  на Петия международен  конгрес по финанси ...