Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие

Разглеждате снимки от Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие

Вижте пълен текст на Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие

Съвместно участие в научни и научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, организиране на научни конференции и семинари предвижда подписаното споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Съвместно участие в научни и научноизследователски проекти, обмен на преподаватели и студенти, организиране на научни конференции и семинари предвижда подписаното споразумение за образователен и научен обмен между УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Скопие.

Страница:

Галерия снимки от Споразумение за образователен и научен обмен между УНСС  и Университета „Св. св. ...