Студентите от Еко Клуб УНСС се срещнаха с известния алпинист д-р Скатов

Разглеждате снимки от Студентите от Еко Клуб УНСС се срещнаха с известния алпинист д-р Скатов

Вижте пълен текст на Студентите от Еко Клуб УНСС се срещнаха с известния алпинист д-р Скатов

Лекторът разказа как научната му работа и познанията му за проблемите, свързани със замърсяването на околната среда са го мотивирали да промени начина си на живот. Затова решава да премине на режим с растителна храна, за да допринесе за намаляване изчерпването на ресурсите, замърсяването на околната среда, озоновата дупка и други проблеми на околната среда.

Лекторът разказа как научната му работа и познанията му за проблемите, свързани със замърсяването на околната среда са го мотивирали да промени начина си на живот. Затова решава да премине на режим с растителна храна, за да допринесе за намаляване изчерпването на ресурсите, замърсяването на околната среда, озоновата дупка и други проблеми на околната среда.

Страница:

Галерия снимки от Студентите от Еко Клуб УНСС се срещнаха с известния алпинист д-р Скатов ...