Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Разглеждате снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Вижте пълен текст на Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Тази година специално внимание се отделя на онлайн медиацията и на новите технологии и онлайн инструменти в тази област. В рамките на проекта партньорите разработват онлайн платформа за обучение по медиация. Този интензивен курс е голяма възможност за тестване на новоразработената платформа и за получаване на обратна връзка от участниците.

Тази година специално внимание се отделя на онлайн медиацията и на новите технологии и онлайн инструменти в тази област. В рамките на проекта партньорите разработват онлайн платформа за обучение по медиация. Този интензивен курс е голяма възможност за тестване на новоразработената платформа и за получаване на обратна връзка от участниците.

Страница:

Галерия снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига ...