Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Разглеждате снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Вижте пълен текст на Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални медиатори и тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации.

Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални медиатори и тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации.

Страница:

Галерия снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига ...