Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Разглеждате снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Вижте пълен текст на Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига

Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални медиатори и тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации.

Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, изучават теоретични постановки, участват в учебни визити, дискусии с професионални медиатори и тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации.

Тази година специално внимание се отделя на онлайн медиацията и на новите технологии и онлайн инструменти в тази област. В рамките на проекта партньорите разработват онлайн платформа за обучение по медиация. Този интензивен курс е голяма възможност за тестване на новоразработената платформа и за получаване на обратна връзка от участниците.

Тази година специално внимание се отделя на онлайн медиацията и на новите технологии и онлайн инструменти в тази област. В рамките на проекта партньорите разработват онлайн платформа за обучение по медиация. Този интензивен курс е голяма възможност за тестване на новоразработената платформа и за получаване на обратна връзка от участниците.

Галерия снимки от Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига ...