Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“

Разглеждате снимки от Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“

Вижте пълен текст на Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“

Кръгла маса на тема „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ с участието на младежи от Танзания, Уганда и България, организирана от катедра „Международни отношения“ и фондация „Open Space“ в рамките на проект „Art and Culture for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“ се проведе в университета.

Кръгла маса на тема „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ с участието на младежи от Танзания, Уганда и България, организирана от катедра „Международни отношения“ и фондация „Open Space“ в рамките на проект „Art and Culture for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“ се проведе в университета.

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалн ...