Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

четвъртък, 22 февруари 2018 12:30

Разглеждате снимки от Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

Вижте пълен текст на Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

Наградата беше връчена на ас. Елка Сярова от Пламен Димитров, президент на КНСБ и председател на научното жури.

Наградата беше връчена на ас. Елка Сярова от Пламен Димитров, президент на КНСБ и председател на научното жури.

Галерия снимки от Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кр ...