Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

понеделник, 11 септември 2017 10:23

Разглеждате снимки от Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

Вижте пълен текст на Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

Местното ниво на управление във Франция се въвежда със закон от 1984 г., а три години по-късно през 1987 г. отново със закон се създава национална институция за професионално обучение на служителите на местната власт -  Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, France. Тя отговаря за професионалното обучение на служители, които ще заемат длъжности с управленски фунции в местната администрация на общини с население над 40 000 души. За организирането и провеждането на обучението Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, създава самостоятелно вътрешно звено - Institut National des Etudes Territoriales (INET), което от 1997 г. е базирано в Страсбург.  

Местното ниво на управление във Франция се въвежда със закон от 1984 г., а три години по-късно през 1987 г. отново със закон се създава национална институция за професионално обучение на служителите на местната власт -  Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, France. Тя отговаря за професионалното обучение на служители, които ще заемат длъжности с управленски фунции в местната администрация на общини с население над 40 000 души. За организирането и провеждането на обучението Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, създава самостоятелно вътрешно звено - Institut National des Etudes Territoriales (INET), което от 1997 г. е базирано в Страсбург.  

Страница:

Галерия снимки от Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за профес ...