Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

понеделник, 11 септември 2017 10:23

Разглеждате снимки от Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

Вижте пълен текст на Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

Проф. Кацамунска

Проф. Кацамунска

Местното ниво на управление във Франция се въвежда със закон от 1984 г., а три години по-късно през 1987 г. отново със закон се създава национална институция за професионално обучение на служителите на местната власт -  Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, France. Тя отговаря за професионалното обучение на служители, които ще заемат длъжности с управленски фунции в местната администрация на общини с население над 40 000 души. За организирането и провеждането на обучението Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, създава самостоятелно вътрешно звено - Institut National des Etudes Territoriales (INET), което от 1997 г. е базирано в Страсбург.  

Местното ниво на управление във Франция се въвежда със закон от 1984 г., а три години по-късно през 1987 г. отново със закон се създава национална институция за професионално обучение на служителите на местната власт -  Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, France. Тя отговаря за професионалното обучение на служители, които ще заемат длъжности с управленски фунции в местната администрация на общини с население над 40 000 души. За организирането и провеждането на обучението Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, създава самостоятелно вътрешно звено - Institut National des Etudes Territoriales (INET), което от 1997 г. е базирано в Страсбург.  

Международната експертна комисия посети Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, и Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Париж. В състава на комисията бяха включени четирима членове, по двама от двете международни организации: prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG) за International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) към IASIA, и  prof. Theo van der Krogt (University of Twente, the Netherlands) и prof. Herwig Reynaert (Ghent University, Belgium), за European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). 

Международната експертна комисия посети Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, и Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Париж. В състава на комисията бяха включени четирима членове, по двама от двете международни организации: prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG) за International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) към IASIA, и  prof. Theo van der Krogt (University of Twente, the Netherlands) и prof. Herwig Reynaert (Ghent University, Belgium), за European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). 

Галерия снимки от Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за профес ...