Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика

петък, 22 юли 2016 15:16

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС, взе участие в XXIX международна научна конференция на Международното общество по бизнес и икономика (Business & Economics Society International Conference, B&ESI-2016), основано в гр. Бостън, САЩ. Научният форум се проведе в Любляна, Словения, в периода 4-10 юли.

Участието на доц. д-р Силвия Трифонова в международната конференция бе с научен доклад на тема „Отражение на неконвенционалната парична  политика на Европейската централна банка за банковия сектор в Еврозоната“ („Implications of the European Central Bank’s Unconventional Monetary Policy for the Banking Sector in the Euro area”).         

Доц. Трифонова бе също председател и модератор на научната сесия на тема „Банково дело”. По време на конферентната сесия тя дискутира значими финансово-икономически проблеми с редица чуждестранни учени, сред които проф. Дженифър Фу от Стетсън университет (Stetson University), САЩ; проф. Каролин В. Кюри, управляващ директор на компанията „Публично-частни партньорства” ООД (Public Private Sector Partnerships Pty Ltd.), Австралия; д-р Панайотис Контакос от Британския университет в Кипър и Университета на Македония (UClan Cyprus & Senior Researcher, University of Macedonia), Гърция; проф. Арестеидис Самитас от Егейския университет (University of Aegean), гр. Киос, Гърция; проф. Хо Дон Ян от Университет Фенг Чиа (Feng Chia University), гр. Тайчунг, Тайван, и др.

Доц. Силвия Трифонова (вдясно) с проф. д-р София Даску от Университета в Плимут (University of Plymouth)

По време на международната научна конференция B&ESI-2016 доц. д-р Силвия Трифонова взе активно участие в работни семинари и срещи с колеги от Международното общество по бизнес и икономика. Тя участва в научните семинари с водещи лектори – д-р Даворин Крачун от Университета в Марибор (University of Maribor), Словения, ръководител на катедра „Политическа икономия”, бивш министър-председател и министър на икономическите връзки и развитието на Словения, разяснил особеностите на икономиката на Словения преди и след рецесията, както и проф. д-р Масуми Мацумото от Университет Уасида (Waceda University), Токио, Япония, чийто труд е на тема „Доколко добре теорията обяснява реалността? – Случаят на теоремата за невъзможността на Ароу”.

С участниците в работната сесия (от ляво надясно) : проф. д-р Арестеидис Самитас от Егейския университет (University of Aegean), Гърция, проф. д-р Дженифър Фу от Стетсън университет (Stetson University), САЩ, проф. Каролин В. Кюри, управляващ директор на компанията "Публично-частни партньорства" (Public Private Partnerships Pty Ltd.), Австралия и проф. д-р Хо До Ян от Университет Фенг Чиа (Feng Chia University), Тайван

Доц. Трифонова участва и в работата на Специалната група по интереси на организираната кръгла маса на тема „Предприемачество и малък бизнес” с модератор  проф. д-р София Даску от Университета в Плимут (University of Plymouth), Великобритания, и пленарен лектор проф. д-р Едгар Сентено от Бизнес училище EGADE (EGADE Business School / Departamento de Mercadotecnia Campus Ciudad de Mexico Tecnologico de Monterrey), Мексико, както и проф. д-р Ана Франкус (FFC Consulting), Германия, проф. д-р Уве Фашингер от Университета на Вехха (University of Vechta), Германия, и др.

С д-р Енрике Сервантес (отляво) и проф. д-р Едгар Сентено (отдясно) от Бизнес училище EGADE (Departamento de Mercadotecnia Campus Cindad de Mexuco Technologico de Monterrey), Мексико

По време на срещите бяха разгледани възможностите за разработване на съвместни научни изследвания и публикации, за участия в бъдещи международни научни форуми и за стартирането на проучвателна работа за кандидатстване по международни изследователски и образователни програми. Чуждестранните колеги  заявиха интерес за участие в международните научни конференции, организирани в УНСС. Те бяха поканени в предстоящата Дванадесета международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и бизнес”, която ще се проведе на 11 ноември 2016 г. в УНСС, София. Д-р Панайотис Контакос от Британския университет в Кипър и Университета на Македония вече е участвал с доклад в една от предишните единадесет международни конференции на младите учени в нашия университет.

Актуална информация за Международната научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Наука и бизнес” е публикувана на интернет страницата на конференцията: http://www.unwe.bg/12icys

 

Галерия снимки от Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и иконом ...