European Review of International Studies (ERIS) публикува изследване на наши преподаватели

петък, 08 юли 2016 16:05

Преподавателите от катедра „Международни отношения“ доц. д-р Евгения Василева и проф. д.н. Атанас Гочев публикуваха свое изследване в European Review of International Studies на тема International Cooperation in Early Warning and Conflict Prevention Global v Regional Approaches – UN and EU Models.

Изследването разглежда моделите за международно сътрудничество и подходите за превантивни политики на международни институции. Публикацията се фокусира върху сравнителния анализ на подходите на ООН и ЕС за ранното сигнализиране и превантивните дейности. Една от основните цели е разкриването как тези подходи се интегрират практически в дейността на организациите. Освен това е анализирана в широк мащаб литературата, свързана със стратегиите за ранно предупреждение, прилагани от международни институции и организации, като се привеждат доказателства от експертния опит на авторите в създаването на системи за ранно предупреждение в рамките на програмите на ПРООН в различни страни.

В изследването подробно са разгледани същността на моделите за ранното предупреждение и превантивни политики на ЕС и ООН и са приведени аргументи за характерните им особености и динамиката им. Оценени са силните и слабите страни на тези подходи и са отразени практико-приложни аспекти, свързани с необходимата оптимизация на механизмите на двете организации за адекватни превантивни политики.

European Review of International Studies е специализирано списание, имащо за цел да отразява постиженията в сферата на политическите науки в европейски и световен мащаб. Списанието се придържа към високи изисквания за рецензиране и публикуване.

 

Галерия снимки от European Review of International Studies (ERIS) публикува изследване на наши пре ...