Преподаватели от катедра "Международни отношения" участваха в CEEISA-ISA 2016

понеделник, 27 юни 2016 12:54

През юни в Любляна, Словения, се проведе съвместна конференция на CEEISA-ISA - The Politics of International Relations. Във форума взеха участие над 400 изследователи на международните отношения от няколко континента. Домакин на събитието беше Факултетът по социални науки към университета в Любляна.

Mark Boyer, изпълнителен директор на ISA, открива конференцията

Конференцията бе открита от водещи специалисти в изследванията на международните отношения - Steffano Guzzin, председател на CEEISA, Mark Boyer, изпълнителен директор на ISA, и Rado Bohinc, декан на Факултета по социални науки в Любляна.

Steffano Guzzini, президент на CEEISA, приветства участниците във форума

На конференцията УНСС беше представен с два доклада. Първият, на тема Paradoxes of Contemporary Democracy – Partial Independence and Incrementalism, с автори доц. д-р Евгения Василева и проф. д. пол. н. Атанас Гочев, се фокусира върху парадоксите на демокрацията, пост-демокрацията и представи нови тенденции в изследването на демокрацията. Докладът разгледа основни процеси в България, свързани с изследваните концепции, и засегна някои от най-значимите събития в демократичното развитие на страната ни. Представените теоретични допускания и модел на изследването получиха широк отзвук, в дискусията на панела специалисти подчертаха, че методологията на изследването е приложима и за други страни.

Проф. д.пол.н. Атанас Гочев

Вторият доклад, с автор гл. ас. д-р Боян Хаджиев, засегна тематиката на значението на Интернет и новите технологии за промяната на стратегиите и целите на гражданското общество. Докладът разгледа еволюцията на връзката между специфичните функции на новите медии и развитието на съвременното гражданско общество.  Основна цел бе да се представи отражението на новите тенденции в контекста на България. Като емпирична база на изследването беше представен сравнителен анализ на протестните движения в България в периода 2009-2013 г.

Проф. Гочев (вляво) и д-р Хаджиев

Освен големия брой актуални и значими доклади от водещи автори, в пленарни сесии на конференцията бяха засегнати и някои от най-актуалните събития в международните отношения. Особено силно се открои ad hoc сесия, свързана с Brexit, в която широк кръг от британски, американски, руски, източноевропейски и други изследователи имаха възможност да представят своята гледна точка. Българските участници, в лицето на преподавателите от катедра "Международни отношения", очертаха своите виждания и прогнози по темата. 

 

Галерия снимки от Преподаватели от катедра "Международни отношения" участваха в CEEISA-ISA 2016  ...