Първа докторска дисертация по „Стопанска история“ в България

петък, 22 април 2016 10:07

Публичната защита на първата докторска дисертация (доктор на науките) в България по специалността „Стопанска история“ се проведе в университета. Тя е на дисертанта от УНСС доц. Пенчо Пенчев, преподавател в катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“. Защитата стана възможна след акредитацията на катедрата за докторска програма по „Стопанска история“ през 2015 г. - също за първи път в България.

В зала „Научни съвети“

Темата на дисертацията „Икономическата теория в историческото изследване на стопанството“ е посветена на разрешаването на един методологически проблем – взаимоотношенията и по-специално влиянието на икономическата теория върху стопанската история.

Доц. Пенчо Пенчев (вдясно) и доц. Марко Димитров по време на защитата

Съставът на журито беше от авторитетни български учени в областта на стопанската история и икономическите теории: доц. д-р Марко Димитров, председател на журито, проф. д-р Светла Тошкова, проф. д.и.н. Милко Палангурски, проф д.и.н. Иван Русев, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Соня Вътева, доц. д-р Е. Костов.

Галерия снимки от Първа докторска дисертация по „Стопанска история“ в България  ...