Работни семинари по проект BG051РО001-3.1.07-0053

четвъртък, 23 октомври 2014 10:10

На 27 и 30.10. от 10ч. в Голяма конферентна зала ще се проведат два работни семинара на преподавателския състав за отчитане напредъка по проекта.

Галерия снимки от Работни семинари по проект BG051РО001-3.1.07-0053 ...