Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на промените в системата за управление на УНСС

понеделник, 17 ноември 2014 16:05

Уважаеми колеги!

По Проект BG051PO001-3.1.08-0031 «Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС» по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища ” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ са планирани работни семинари-обучения по факултети и дирекции с участници – преподаватели и служители на УНСС. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5 „Внедряване на промените в системата за управление на УНСС“. Обучението ще се проведе по факултети в зала 2032А от 10:00 часа при следния график:

 

Факултет

Дата

Общоикономически

17.11.2014

Икономика на инфраструктурата

18.11.2014

Приложна информатика и статистика

19.11.2014

Бизнес факултет

20.11.2014

Управление и администрация

24.11.2014

Международна икономика и политика

26.11.2014

Финансово счетоводен

28.11.2014

Юридически

01.12.2014

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Галерия снимки от Работни семинари-обучения на преподаватели и служители на УНСС за внедряване на  ...