Студенти се запознаха със специфичните проблеми на неконвенционалните марки

петък, 07 октомври 2011 0:00

Лекция на тема „Неконвенционални марки" изнесе пред студенти в Центъра по интелектуална собственост д-р Надя Янева.

Преподавателят по право на интелектуалната собственост е завършила докторантура по европейско право в университета в Бремен, Германия, и е защитила дисертация на тема: „Режим на Общността относно търговските марки: Сравнителен преглед на видовете регистрации на търговски марки и знаци, които могат да бъдат регистрирани като търговски марки. Проблематика на неконвенционалните знаци"

В лекцията си пред студентите д-р Янева се спря обстойно на ключовите въпроси, свързани със специфичната тематика, като въведе общи дефиниции, уточни основния регламент за марката на европейската общност и дейността на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (Аликанте), режима за защита на конкуренцията и въпроса за изграждане на една единствена марка за целия пазар на ЕС, колизиите между правото на интелектуалната собственост и търговската марка, като разгледа различни казуси и даде примери от законодателната практика.Д-р Надя Янева (на снимката вдясно) бе представена пред студентите от София Панайотова, зам.-директор на Центъра по интелектуална собственост (снимката вляво).


Лекцията бе интересна и полезна за бъдещите специалисти в областта на интелектуалната собственост.

Галерия снимки от Студенти се запознаха със специфичните проблеми на неконвенционалните марки  ...