Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция

вторник, 14 юни 2011 0:00

На 10 и 11 юни в УОБ Равда се проведе Международна конференция по проблемите на устойчивото развитие. Тя бе организирана от Центъра по устойчиво развитие на УНСС под ръководството на неговия директор проф. д.ик.н. Румен Гечев.

Във форума взеха участие изследователи от седем страни: Португалия, Латвия, Унгария, Гърция, Македония, Турция и България. Доклади представиха преподаватели от катедрите "Икономикс", "МИО" и "Индустриален бизнес" на УНСС, както и техни колеги от Югозападния университет в Благоевград и Нов български университет.

В работата на конференцията участваха и студенти от специалностите "Макроикономика" и "Интелектуална собственост" на УНСС.

Докладите ще бъдат публикувани на английски език от издателство "Стопанство" на университета в края на годината.

Д-р Габор Кутаси от Унгария изнася доклад пред участниците в конференцията.

Галерия снимки от Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция  ...