Участие на наш преподавател в международен форум

петък, 19 април 2013 15:28

По покана на Британския институт в Анкара и Центъра за международни стратегически изследвания в Анкара гл. ас. д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения“ участва с доклад в международен симпозиум на тема „Преосмисляне на настоящата роля и ангажименти на Турция на Балканите“.

В доклада, който предизвика силен интерес, въпроси и дискусия, д-р Ралчев засегна различни аспекти на т.нар. мека сила (soft power) на Турция, нейното съдържание, възможности и специфики на проявление на Балканите.

Гл. ас. д-р Пламен Ралчев

Д-р Ралчев подчерта, че Турция се нуждае от нюансирана публична дипломация и комуникационна политика, която да е съобразена със специфичните стереотипи и възприятия на Балканите. Интервю с него ще бъде публикувано в англоезичното издание Journal of Turkish Weekly.

Галерия снимки от Участие на наш преподавател в международен форум ...