Наш докторант с публикация в Cambridge Scholars Publishing

четвъртък, 21 март 2013 15:58

Престижното академично издателство Cambridge Scholars Publishing публикува сборник с резултати от научни изследвания Parliamentary Discourses Across Cultures.  В него Даниела Пастармаджиева, редовен докторант в катедра „Политология”, участва с публикация на тема: Party Subcultures in the Bulgarian Parliament after 1989. 

Публикацията представя междинни резултати от дисертационното изследване на докторантката на тема  „Политически субкултури в България в процеса на преход към демокрация (сравнителен анализ: поколенски и партийни субкултури)”, с научен ръководител доц.  д-р Блага Благоева.

Галерия снимки от Наш докторант с публикация в Cambridge Scholars Publishing  ...