Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ

понеделник, 18 март 2013 13:30

Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев  и Емилия Иванова, директор на  гимназията.

Документът предвижда ранно професионално ориентиране и подготовка за кандидатстване на ученици от НТБГ в нашия университет, съвместно разработване и участие в национални и международни проекти, организиране на  научни и образователни форуми, създаване на смесени научноизследователски колективи.

Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и Емилия Иванова, директор на НТБГ

В споразумението е записано още, че ще се реализират мероприятия за професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, участие на наши преподаватели като рецензенти или консултанти при подготвянето на учебници и помагала и пр.

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ ...