Меморандум за сътрудничество между УНСС и фондацията „Акад. Евгени Матеев“

четвъртък, 28 февруари 2013 11:12

Осигуряване на шансове за кариерно развитие и реализация на студенти, подпомагане на научното развитие на преподаватели, подготовка на експертизи и организиране на обучения предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и фондацията „Акад. Евгени Матеев", подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и председателя на фондацията Нако Стефанов. В документа се изразява желание за съвместна работа в контекста на представяне на научни знания и трудове, изследвания, свързани с теорията на икономическото развитие и управлението, съвместно кандидатстване по проекти и участие в научни форуми.

Двете страни ще съдействат за преиздаване на трудове на акад. Матеев, провеждането на научни прояви от общ интерес под патронажа на ректора на УНСС и др.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Нако Стефанов

На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, ръководителят на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ доц. д-р Пенчо Иванов и преподавателите в катедрата проф. д-р Катя Владимирова и проф. д-р Боян Дуранкев.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и фондацията „Акад. Евгени Матеев“ ...