Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г.

петък, 22 февруари 2013 10:44

В присъствието на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка на 21 февруари бяха връчени удостоверения на победителите в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ за 2013 г.:

Велислава Илкова Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Иван Василев Тодоров - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Петър Илков Пешев - докторант в УНСС, научна специалност „Политическа икономия”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”.

Удостоверенията на победителите бяха връчени от управителя на БНБ Иван Искров (вдясно) в присъствието на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и член на УС на БНБ

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурса участваха 26 кандидати, от които 6 докторанти и 20 студенти в ОКС „магистър“.

Тримата победители с членовете на Управителния съвет на БНБ

 

Галерия снимки от Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. ...