С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз

сряда, 05 декември 2012 10:08

Вашата специалност „Икономика на транспорта“ е с утвърдена традиция, с нея ще имате успешна реализация, каза на абсолвентите доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.  Повече от 60 години във вашата специалност в УНСС се подготвят висококвалифицирани специалисти, които могат да се реализират както във фирмите на всички видове транспорт, така и като добри мениджъри, икономисти, организатори на труда и производството в транспорта, ръководители на търговската експлоатация и др.

Бакалаври и магистри

Каквато и да е професионалната ви реализация, вие имате уникалния шанс да работите в икономически, социално и културно най-развитата общност – Европейския съюз, очерта хоризонти пред дипломантите проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“.  Получили сте образование в съответствие с европейските стандарти, работете всекидневно и за европейски стандарти по отношение на възпитанието, изтъкна деканът.

Проф. д.ик.н. Христо Първанов (вдясно) и доц. Симеон Ананиев

С избора на специалност сте избрали и вашето професионално бъдеще, отбеляза доц. Симеон Ананиев от ВТУ ”Тодор Каблешков”, председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи. „А транспортът го има и винаги ще го има. Вие сте от хората, които ще продължат да движат икономиката. И то не само у нас, но и в Европейския съюз.“ В пожеланията си към абсолвентите доц. Ананиев започна от избора на верен път и завърши с учението през целия живот.

Доц. д-р Виолета Мутафчиева връчва дипломите

Магистрите първи получиха своите дипломи. С бакалаврите, доста по-многобройни, завърши официалната церемония  в зала „Тържествена“.  

Обща снимка на дипломираните бакалаври

Галерия снимки от С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз ...