Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България

петък, 30 ноември 2012 19:41

Своята годишна научна конференция на тема "Европейското бъдеще на България - правни аспекти" организира Юридическият факултет на университета. В голямата конферентна зала се събраха учени и преподаватели от УНСС, Института за държавата и правото при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, НБУ, ТУ – Варна, Академията на МВР, представители на районни съдилища и търговски дружества, студенти.

Приветствие от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев направи проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя открои значимостта на събитието, широкото академично участие във форума, актуалността на проблематиката, привличането на много млади хора – асистенти, докторанти, студенти, в работата на конференцията. Проф. Павлова оцени високо дейността на Юридическия факултет като едно от водещите звена в университет № 1 в страната.

Проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет и председател на Организационния комитет на конференцията, благодари за високата оценка и подчерта, че резултатите са плод на колективен труд. В залата присъства академичният юридически елит на страната, посочи тя и изрази увереност, че форумът ще бъде важен принос в практиката на юридическата наука у нас.

При откриването на форума

Основни презентации в конференцията изнесоха проф. д-р Цветана Каменова, директор на Институт за държавата и правото при БАН, която говори "За приоритета на правото на Европейския съюз над националното международно частно право“ и д-р Петко Николов, председател на Комисията за защита на конкуренцията на Република България. Неговата презентация открои „Върховенство на европейското законодателство. Хармонизиране на българския Закон за защита на конкуренцията с европейското право“.

 Участници в конференцията

Научният форум бе организиран в две дискусионни сесии: "Частноправни и международноправни аспекти на европейското бъдеще на България" и    "Публичноправни и наказателноправни аспекти на европейското бъдеще на България".

По време на дискусиите... ... в голямата конферентна зала

 

 

Галерия снимки от Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България ...