Младите политолози с поглед към магистралата на науката

петък, 30 ноември 2012 19:39

Поредният випуск бакалаври и магистри политолози получи дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“. Един отличник записаха бакалаврите, трима от четирима по най-висока успеваемост регистрираха магистрите.

Младите политолози

Стремим се да избегнем едностранчивостта, да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед нависоко, от където се вижда магистралата на науката, даде преценка за постигнатото проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“. В контрапункт той приведе афоризма на Козма Прутков: „Тесният специалист прилича… на подутина от зъбобол!“.

От ляво на дясно: проф. д-р Огнян Симеонов, доц. д-р Симеон Асенов, научен секретар на катедрата, проф. д-р Георги Янков

Проф. д-р Георги Янков напомни на абсолвентите, че младежките години са най-добри за надграждане, за системни интелектуални усилия и придобиване на социална страст. Той изтъкна като постулат виждането на Асен Златаров за трите най-важни качества за човека:   трудолюбие, отстояване на истината и привързаност към родината си.

Проф. Симеонов връчи на отличниците дипломи и книги 

След осем години университетът ще чества своята 100-годишнина, каза проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, и предвиди успешното кариерно развитие на младите политолози.  Не бива да се стои на едно място, подчерта той, а дипломата по политология от УНСС определи като престижна както за страната, така и зад граница.

Ръководителят на катедрата проф. Янков приветства дипломантите

Галерия снимки от Младите политолози с поглед към магистралата на науката ...