Академична дискусия за "Етиката в българската правна система"

четвъртък, 29 ноември 2012 15:11

Двудневна национална конференция по етика на тема: „Етиката в българската правна система“ бе открита в голямата конферентна зала на университета. Във форума, организиран под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев, участваха представители на седем университета, на Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) към БАН, Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, както и Ангел Марин, вицепрезидент на Р България от 2002 до 2012 г., и д-р Наталия Киселова, съветник по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев. Осмата национална конференция по етика бе организирана от катедра „Политическа икономия“ на УНСС и ИИОЗ, БАН.

Това е традиционна конференция по етика, ежегодно провеждана от 2004 г. насам, отбеляза  проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя приветства участниците от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев, открои широкото академично присъствие на форума и наситената с доклади двудневна програма. Проф. Павлова изтъкна, че неотдавна УНСС отново получи най-високата оценка в институционална акредитация на висшите училища в страната и посочи, че осмата конференция по етика е поредно доказателство за  изследователската дейност и широката научна палитра на университета.

Проф. д-р Веселка Павлова (третата отляво надясно) приветства участниците във форума

Темата е изключително значима и изисква интердисциплинарен подход. Конференцията е добра възможност да се консолидират в тази посока съвместните усилия и компетентното мнение на много специалисти – юристи, философи, социолози, историци, отбеляза доц. д.с.н. Румяна Стоилова, директор на ИИОЗ. Етическото знание е лесно разпознаваемото лице на философската общност, посочи тя.

Акцент върху академичната дискусия сложи в приветствието си чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов. Той изтъкна, че от изключителна необходимост е да се оптимизират моралът и правото като основни системи за регулиране в обществото, а дискусията е в контекста на подобряване на регулативните механизми и отношението между морала и правото като регулативни системи.

Сборника от седмата национална конференция по етика (2011 г.) представи  доц. д-р Валентина Драмалиева, член на организационния комитет на конференцията. Тя подари изданието, заедно с това от конференцията през 2010 г., на Ангел Марин. В Издателския комплекс на УНСС ще бъде отпечатан и сборника от настоящия форум.

Доц. д-р Валентина Драмалиева (вдясно) представя сборника. Вляво от нея: проф. д-р Веселка Павлова и доц. д.с.н. Румяна Стоилова

Целта на конференцията бе да се подложат на анализ и дискусия основните етически проблеми в българската правна система, да се разкрие ролята на моралния регулатор за промяната, утвърждаването и поддържането на правото в ситуацията на радикални промени на икономическата и политическата система у нас, както и да се анализират възможностите на правото като гарант и стимулатор на морала в обществото.

Участници в конференцията

В своя доклад на тема „Помилването като шанс назаем“ Ангел Марин сподели някои виждания за помилването от практиката си през последните 10 години като вицепрезидент. „Етика и съдебна власт. Различен поглед върху Стратегията за продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство в ЕС“ бе темата на доклада на Наталия Киселова, доктор по право, съветник по правните въпроси на президента Росен Плевнелиев.

Ангел Марин говори за "Помилването като шанс назаем"

В двудневната програма на конференцията бяха включени над 40 доклада.

Галерия снимки от Академична дискусия за "Етиката в българската правна система"  ...