На добър час на бакалаврите от "Публична администрация"

четвъртък, 15 ноември 2012 10:50

Сто и шейсет бакалаври от специалността „Публична администрация“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. „В живота има моменти, които се помнят дълго, може би вечно. Мисля, че дипломирането е един от тях“, каза проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра „Публична администрация и регионално развитие“.

Новите бакалаври на специалността "Публична администрация"

Постарахме се да ви дадем знания, да оформим добро поведение, за да израснете като личности. Заедно постигнахме това. Обучението ви обаче трябва да продължи през целия живот, за да вървите напред в кариерата, посочи проф. д-р Христо Христов.

От ляво на дясно: проф. д-р Цветка Стоенчева, проф. д-р Христо Христов, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Соня Докова

Това е наистина вълнуващ ден, сподели проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е, а в най-елитния български университет. В абсолютния национален лидер, който преди броени дни отново получи най-висока оценка в институционалната акредитация.“ Имайте самочувствието на млади, подготвени кадри, акцентира зам.-ректорът.

Дипломираната нежна половина на випуска

Дипломите връчиха проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Христо Христов  и проф. д-р Цветка Стоенчева, зам.-декан на факултет "Управление и администрация" и зам.-ръководител на катедра „Публична администрация и регионално развитие“.

Снимка с тоги и дипломи

Галерия снимки от На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" ...