Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките

четвъртък, 08 ноември 2012 13:34

На тържествено заседание Академичният съвет на Киевския университет по право към Украинската академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”.

Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на широк кръг видни представители на научната и академичната общност на Украйна, политици и изявени обществени дейци на страната. В него взеха участие ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и посланикът на Република България в Украйна г-н Красимир Минчев.

В своето слово ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий изтъкна заслугите и постиженията на проф. Борисов, които достойно го нареждат сред дванадесетте носители от страната и чужбина на тази висока почетна титла на университета. Проф. Бошицкий специално отбеляза международния авторитет на българския учен в областта на икономиката и управлението на интелектуалната собственост, приноса му за нейното утвърждаване и развитие в България, и по-конкретно в УНСС, значимите му постижения като ръководител на академични общности, ползотворната му дейност за утвърждаване и развитие на сътрудничеството в академичната и научната сфера между Украйна и България. В обобщение той изрази своите и на Академичния съвет почит и уважение към новия носител на титлата „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Киевския университет по право.

В съответствие с университетските традиции проф. Борислав Борисов изнесе своето академично слово на тема “ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАЦИИТЕ И НАШИТЕ ЗАДАЧИ КАТО УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕНИ”. Академичното слово предизвика вниманието и интереса на участниците в заседанието. Дискусията по доклада, както и оценките, дадени от редица авторитетни украински учени, бяха достоен завършек на тържествения Академичен съвет.

След удостояването му с почетната титла, проф. д-р Борисов изказа искрената си благодарност за оценката на неговата дейност като учен, изследовател и ръководител, дала основание за присъждането на почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Киевския университет по право. Изразена беше готовност да допринася и занапред за обогатяване и развитие на ползотворното сътрудничество между УНСС и Киевския университет по право.

 

*              *              *

Ректорът на Киевския университет по право
проф. Юрий Бошицкий
и зам.-ректорите на университета
Членовете на Академичния съвет
на Киевския университет по право

Официални гости
на тържеството от Украйна

От ляво надясно: проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов,
г-н Красимир Минчев – посланик на България в Украйна и г-н Петър Танев – съветник
по наука и образование в българското посолство, слушат националния химн
Проф. д-р Борислав Борисов произнася своето академично слово
Ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий връчва отличието
на проф. Борисов
Акад. проф. д.ф.н. генерал-полковник Ю. Седих връчва на проф. Борисов паметен подарък
Почетните отличия за “доктор хонорис кауза”
Обща снимка в края на тържеството

Галерия снимки от Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на  ...