Кариерна възможност за младите счетоводители на университета

сряда, 07 ноември 2012 9:45

Вашият успех е и наш успех! Това е мотото на петата по големина в света счетоводна и консултантска организация БДО Интернешънъл. Млади счетоводители и бъдещи одитори от УНСС имаха възможност да се запознаят с перспективите за развитието си в глобалната фирма с общи приходи от 4,1 млрд. евро.

Ще научите много, но няма да е и никак лесно, защото има точно определени дати, които трябва да се спазват, заяви Недялко Апостолов, координатор на компанията по образованието. Той отбеляза още, че над 48 890 сътрудници и служители на БДО предлагат услуги в цяла Европа, Северна и Южна Африка, Северна Америка и Карибите, Близкия Изток и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Лекторът 

Професионалният опит, който студентите могат да придобият, започва от позицията стажантски одитор, а след завършена бакалавърска степен или магистратура - младши одитор. Методологията на БДО се спазва във всичките 137 държави, гарантира по-високо качество и дава шанс за запознаване с индустрията.

Предимствата, които БДО България предлага, са възможности за вътрешно-фирмено обучение, коучинг и кариерно развитие. Ние учим стажантите си на независимост, стандарти по одит и етика в продължение на две седмици, а след това правим преглед на усвоеното и преценка на работата, заяви още Недялко Апостолов. Бъдещата професионална възможност, която БДО България предлага е работа с фирми от различни сектори и разнообразни казуси, което е алтернатива на оперативното счетоводство с рутинни операции.

Студентската аудитория

На събитието, организирано от Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС, присъства и Марина Апостолова, представител на отдел „Човешки ресурси“ към компанията, които отговаряше на въпросите на студентите. 

Галерия снимки от Кариерна възможност за младите счетоводители на университета ...