Банка ДСК отпуска кредити за студенти и докторанти

неделя, 24 октомври 2010 0:00

Уважаеми студенти,

Банка ДСК е една от двете банки, сключили договор за партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. В тази връзка имаме удоволствието да представим на Вашето внимание настоящото специално предложение.

За всички студенти и докторанти на УНСС, Банка ДСК предлага достъпно финансиране на разходите за обучение, които са свързани със заплащане на такси и/или издръжка при раждане или осиновяване на дете по време на обучението, без изискване за предоставяне на обезпечение по кредита (ипотека, поръчители).

С ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ БАНКА ДСК, ВАШИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ПОЛУЧАВАТ:

  1. ПРИОРИТЕТНО И КОМПЕТЕНТНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ В НАД 378 ОФИСА НА БАНКАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА;
  2. ЛЕСНА И БЪРЗА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ В ОФИСИТЕ НА БАНКА ДСК И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА АПАО;
  3. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА, ВКЛ. В ГРАТИСНИЯ ПЕРИОД – БЕЗ ТАКСИ;
  4. ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРАТИСНИЯ ПЕРИОД;
  5. ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЕДИТА, КАКТО И ЗА  НАЛИЧНОСТТА И ДВИЖЕНИЕТО ПО СМЕТКИТЕ ИМ В БАНКАТА ЧРЕЗ ДСК ДИРЕКТ (ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ) – БЕЗПЛАТНО!

ДОПЪЛНИТЕЛНО!

БАНКА ДСК, ЩЕ ПРЕДОСТАВИ НА ВАШИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, КРЕДИТ БЕЗ ИЗИСКВАНЕ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ, КОМИСИОННИ И ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГОВОТО ОТПУСКАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОГАСЯВАНЕ.

ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ В ЛЕВА ПРИ РАВНИ ПОГАСИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Максимален размер

- За кредит за заплащане на такси за обучение
общата сума на всички дължими такси за целия или оставащия срок на обучение, съгласно учебния
план на съответната специалност или научна степен.

- За кредит за издръжка – сумата на семестриалните издръжки, за оставащия срок на обучение, съгласно учебен план. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците за съответния семестър. Кредитът се предоставя при раждане или осиновяване на дете.

Срок  за издължаване

До 10 години, след изтичане на гратисния период

Гратисен период

До 1 година от завършване на образованието (първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа ). Не се изисква плащане на лихва и главница по кредита в този период. 

Лихвени проценти

7 % годишна фиксирана лихва, която се начислява само върху усвоената сума на кредита. 

Подробна информация за общите условия и параметрите на кредита, включен в настоящото предложение, Вашите студенти и докторанти могат да получат:

  1. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, УНИВЕРСИТЕТА И БАНКА ДСК;
  2. В „УЧЕБЕН ОТДЕЛ” И КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ;
  3. КАТО ПРОВЕРЯТ ДЕНЯ И ЧАСА НА СЛЕДВАЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА ВЪВ УПРАВЛЯВАНОТО ОТ ВАС УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ;
  4. В НАЙ- БЛИЗКИЯ ОФИС НА БАНКА ДСК;
  5. КАТО СЕ СВЪРЖАТ С CALL CENTER НА ТЕЛЕФОН 0700 10 375;

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с Кредитни инспектори във ФЦ "Батенберг" Доротея Дотова, Цонка Стойкова и Геновева Костадинова на тел.93 91 566, 93 91 573 и 93 91 546,e-mail: Doroteya.Dotova@dskbank.bg, Tsonka.Stoilkova-Stoykova@dskbank.bg и Genoveva.Kostadinova@dskbank.bg 

Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти

Галерия снимки от Банка ДСК отпуска кредити за студенти и докторанти ...