Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара

понеделник, 16 август 2010 0:00
Таня ПЕТРОВА

За първи път вузовете са оценени според реализация и заплати на своите възпитаници Дипломата по икономика на УНСС е най-конкурентна на пазара на труда. Лидер при математиката и информационните технологии е Софийският университет, а Техническият университет-София държи първа позиция и в инженерните специалности, и в нетипичното за него направление "Администрация и управление".

Това показва първата по рода си класация на конкурентността на университетите на пазара на труда. Тя е изготвена от екип икономисти от Пловдивския университет и УНСС и обхваща 880 висшисти до 35 г., работещи в 300 големи фирми и администрации. Класацията отчита три показателя - съотношение между дела на висшето училище на образователния пазар към този на трудовия, заеманата позиция от възпитаниците му и техните доходи. "В първата класация са включени четири професионални направления, в които са записани над 50% от студентите у нас - икономика, администрация и управление, инженерни специалности и математика и информатика, а от резултатите ясно се вижда по кой критерий даден университет отстъпва на свой конкурент и къде е по-добър", обясни пред "Сега" проф. Мария Сотирова, преподавател в Пловдивския университет и ръководител на екипа.

Резултатите показват, че независимо от растящия брой на висшите училища бизнесът продължава да цени дипломите на няколкото големи университета в България. Техническият университет-София е успял да изпревари много по-сериозни играчи на образователния пазар в направлението "Администрация и управление". Университетът обучава малка част от студентите в тези специалности - 3.26% образователен дял, но държи 7% от пазара на труда. Възпитаниците на ТУ работят предимно на ръководни позиции, а заплатите им са високи. След него са Софийският университет и Университетът за национално и световно стопанство. СУ изпреварва УНСС с по-добро съотношение образователен - трудов пазар и дели първа позиция с него по дял на ръководните кадри.

В икономиката изненади няма. Първите три позиции се заемат от трите големи икономически университета - УНСС, Стопанската академия "Свищов" и Икономическият университет във Варна. Стопанската академия "Свищов" има по-добро пазарно равновесие, но УНСС дърпа напред с най-голям дял ръководни и аналитични кадри. Икономическият университет във Варна има по-неблагоприятно съотношение образователен дял - дял на трудовия пазар.
В областта на инженерните специалности включените в извадката предприятия разпознават четири университета. Първи е Техническият университет-София с най-голям дял и на образователния, и на трудовия пазар - 43.16%. В списъка следват Русенският университет, Минно-геоложкият университет и ХТМУ. Характерна за ХТМУ е много голямата диспропорция между дял на обучаваните студенти и дял на пазара на труда - 32.34% срещу 1.05%. Неговите възпитаници обаче имат добри заплати.

В областта на математиката и информатиката Софийският университет изпреварва Техническия. 50% от ръководните кадри в областта на математиката и информатиката са завършили СУ. При аналитичните специалисти техническият вуз води.

Движение

Любопитни в направление "Администрация и управление" са резултатите на частен университет с голям дял на образователния пазар - Варненския свободен университет (22.67%). Въпреки многото обучавани студенти варненското висше училище има близо два пъти по-малък дял на трудовия пазар и няма възпитаници, назначени на ръководни позиции. В общата класация това го праща на 9-а от общо 13 позиции. Нов български университет има 7.14% образователен дял в направление "Икономика", но на трудовия пазар пада на 1.16%.

Понеделник, 16 август 2010

Галерия снимки от Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара ...