ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система

сряда, 02 ноември 2011 0:00

На 28 октомври на Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС беше връчен сертификат от италианската сертификационна организация ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazione Componeti e Prodotti srl) в Ливорно, Италия.

Сертификатът е по проекта „EGO - Enterprise Gender Oriented", финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 институции, внедрили стандарта EGO за липса на полова дискриминация.

Галерия снимки от ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система ...