ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система

На 28 октомври на Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС беше връчен сертификат от италианската сертификационна организация ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazione Componeti e Prodotti srl) в Ливорно, Италия.

Сертификатът е по проекта „EGO - Enterprise Gender Oriented", финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 институции, внедрили стандарта EGO за липса на полова дискриминация.

Галерия снимки от ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система ...