Ще си партнираме и с Киевския университет по право

четвъртък, 21 юни 2012 15:00

Договор за сътрудничество между УНСС и Киевския университет по право към Националната академия на науките на Украйна подписаха ректорите на двете висши училища Проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. Юрий Бошицки. На церемонията присъстваха извънредният и пълномощен посланик на България в Украйна Димитър Владимиров и цялото ректорско ръководство на УНСС.

По време на срещата Проф. д.ик.н. Стати Статев открои перспективността на връзките между двата университета. Ректорът посочи, че сред приоритетните насоки на бъдещото сътрудничество ще бъде съвместна магистратура по интелектуална собственост. В тази област българското и украинското висше училище са водещи в страните си. Съвместната магистратура успешно ще съчетае икономическото образователно направление в УНСС с правната насоченост на Киевския университет, отбеляза проф. Статев.

По време на срещата.

Голяма чест е сътрудничеството с УНСС, който е сред най-изявените европейски университети - с висока креативност и богата материална база, посочи проф. Бошицки. Той очерта някои от насоките за съвместно сътрудничество, свързани с провеждане на научни форуми, изследователска дейност и съвместни магистърски програми.

Проф. Статев и проф. Бошицки (вдясно).

Проф. Юрий Бошицки съобщи, че на проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и директор на Центъра по интелектуална собственост, е присъдено почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Киевския университет по право.

Галерия снимки от Ще си партнираме и с Киевския университет по право ...