УНСС е № 1 сред университетите в страната!

сряда, 09 май 2012 9:17

УНСС е най-добрият университет у нас, заел първо място в рейтинговата класация на Института за национална политика (ИНП). Той спечели съревнованието с 43 от общо 52 висши училища в страната и застана начело на традиционно най-силните университети, окупирали първите 15 места.

Най-сериозните критерии, по който са били класирани висшите училища, са оценката на Агенцията по акредитация (HAOA), броят на кандидат-студентите, борещи се за едно място, броят на хабилитираните преподаватели и на чуждестранните студенти. Важна роля в рейтинга е оказало и наличието на традиционни, иновационни и модерни специалности, чиито възпитаници прилагат постоянно придобитите знания в социалната практика. Според доклада на Института за национална политика УНСС, Медицинският университет в София и СУ "Св. Климент Охридски" са трите най-разпознаваеми на международно равнище университети. Освен това при тях работят най-добре системата за трансфер на кредити, програмата за академична мобилност и академичната автономия. За целта на проучването са били направени и различни допитвания със студенти, преподаватели, абсолвенти, научни работници от БАН, работодатели и служители в държавната и общинската администрация.  

Галерия снимки от УНСС е № 1 сред университетите в страната! ...