УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти

На церемония в хотел „Шератон" министър Сергей Игнатов връчи на ректора на УНСС проф. Стати Статев одобрения договор за безвъзмездна помощ на стойност близо 400 хил. лв. Висши училища от цялата страна кандидатстваха на конкурсен принцип със свои проекти. Нашият университет е сред 12-те победители, между които ще бъдат разпределени 8 млн. лв. Тези средства са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския социален фонд в изпълнение на операция „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".

Целта на проекта е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите и младите учени. Нашите докторанти ще могат много по-качествено да провеждат своите изследвания със сумата от почти 20 хил. лв. - за подготовката на дисертационен труд, публикации на свои трудове в научни издания, както и за осъществяването на мобилност. Командировките в чужбина ще намират израз в участие на наши докторанти в аналогични мероприятия, организирани от западни университети, както и извършване на изследователска и проучвателна дейност, каза проф. Станка Тонкова, ръководител на проекта и директор на Център за изследователски и образователни проекти в УНСС. Средствата ще бъдат и за провеждането на поредната национална конференция за докторанти, както и за издаване на том 5 на Докторантски етюди.


Проф. Стати Статев и проф. Станка Тонкова (вдясно)
Ректорът проф. Статев и министър Сергей Игнатов

Много е хубаво младите докторанти и младите учени да могат да бъдат финансово подкрепени, за да продължат задълбочено своите изследвания и след няколко години да бъдат световните звезди в науката, каза на церемонията министър Игнатов.

Това е много сериозна подкрепа за нашите млади хора, защото парите за наука са сравнително малко, смята проф. Статев, който припомни думите на министър Игнатов, че нашите учени получават от 12 до 17 пъти по-малко средства от техните европейски колеги в проектите. Благодарни сме за тази помощ. Ще работим и по предстоящи проекти, свързани със стажовете, разработване на нови учебни планове и програми в пряк диалог с бизнеса, каза ректорът на УНСС.

Галерия снимки от УНСС спечели проект за подпомагане на докторанти ...