Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС

Проф. д.ик.н. Стати Статев е новият ректор на Университета за национално и световно стопанство. Той бе избран на този пост с гласовете на 218 души от общо гласувалите 308 делегати на Общото събрание на УНСС. 81 гласа получи другият кандидат за ректорския пост проф. д.ик.н. Пламен Мишев. Досега проф. Стати Статев бе първи зам.-ректор на университета.

„Благодаря за огромното доверие, което ми гласувахте и огромната отговорност, с която ме натоварихте!", каза новият ректор, като изрази убедеността си, че „трябва да вървим по пътя, по който вървим вече осем години". Проф. Статев бе поздравен от досегашния ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, който бе на поста два мандата.


Новият ректор на УНСС проф. Стати Статев благодари на делегатите за оказаното му доверие. Вече бившият ректор на университета проф. Борислав Борисов поздравява новоизбрания ръководител на висшето училище проф. Стати Статев.


Двамата кандидати за ректорския пост проф. Стати Статев и проф. Плавен Мишев (вляво) изложиха платформите си и отговориха на зададените им въпроси. Делегатите гласуваха избора на ръководители и състав на различните комисии.

Преди избора Общото събрание на УНСС прие отчетния доклад на досегашния ректор проф. Борислав Борисов, който очерта някои основни постижения в работата на ректорското ръководство през последните 8 години - УНСС бе признат за лидер сред висшите училища в страната, за водещ университет сред предлагащите икономическо образование у нас, зае изключително престижните 13-о място в Европа и 31-во в света според „Ranking Web World Business Schools"! Проф. Борисов посочи също, че 3 от акредитираните професионални направления са с най-високата оценка „много добър", новооткрити и преобразувани са 3 факултета и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 сега, а при магистрите ръстът на новоприетите е от 2254 през 2003 г. до 3319 за 2011 г.


Присъстващите в залата изпратиха с аплодисменти досегашния ректор на УНСС проф. Борислав Борисов.


Почетен знак на синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ връчва на проф. Борисов председателят й доц. Лиляна Вълчева. Проф. Стоян Денчев, зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии награждава досегашния ректор на УНСС.

За изключителни постижения в работата си като ректор проф. Борислав Борисов бе награден с почетен знак на синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ, почетния знак на Студентския съвет на университета, почетния знак на Университета по библиотекознание и информационни технологии. От своя страна проф. Борисов връчи почетния знак на ректора на УНСС на преподаватели от висшето училище, както и на дейци, допринесли за престижа на университета и за принос в развитието на висшето образование.


На Общото събрание на УНСС присъстваха и бивши ректори на университета, дългогодишни преподаватели, членове на УС на Съвета на ректорите, ръководители на други висши училища, народни представители и др.

Общото събрание на УНСС освободи от длъжност досегашния омбудсман на университета проф. д.ик.н. Михаил Динев и избра за нов обществен защитник проф. д-р Благой Колев.

За председател на Общото събрание на УНСС бе избран проф. д-р Стоян Стоянов, за заместник-председател - проф. д-р Лалко Дулевски.

Доц. д-р Виолета Цакова бе избрана за председател на Контролния съвет на УНСС.

Галерия снимки от Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС ...