Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия

Очаквано голям интерес сред университетската общност предизвика публичната лекция на проф. Динко Динков на тема „Кризата и сблъсъкът на концепции за осигуряване на икономически растеж в Европейския съюз (политически измерения)". В голямата конферентна зала на университета, да чуят преподавателя от катедра „Международни отношения", бяха дошли ректорът на УНСС проф. Стати Статев, декани и ръководители на катедри, преподаватели и студенти, колеги от други висши училища, евродепутатът Кристиан Вигенин, Димитър Главчев, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ.


(От ляво на дясно): проф. Динко Динков, проф. Георги Генов, ръководител на катедра "Международни отношения", проф. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. Антоанета Василева, декан на факултет "Международна икономика и политика".
Сред присъстващите в залата бе и депутатът от Европейския парламент Кристиан Вигенин (прав, на отсрещната страна), който изслуша с интерес лекцията и последвалата я дискусия.

Подписването на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (на 2 март т. г. от 25 страни-членки на Европейския съюз), даде съвсем актуален повод на лектора да анализира ситуацията и перспективите на еврообщността с оглед на фискалния пакт. Проф. Динко Динков направи обзор на положението сега, спря се на Лисабонската стратегия и стратегия „Европа 2020", открои политическите тревоги, формулира проблемите („Европа не може да генерира икономически растеж, има отлив на капитали на предприемачи, бягство на квалифицирана работна ръка и т.н."), изрази и съмненията си („породени най-вече от дефицита на ресурси"). В порядъка на критическия анализ лекторът очерта и сблъсъка между концепциите за осигуряване на икономически растеж в ЕС, спря се на политическите ефекти от досегашните решения, както и на ефектите от пакта, който предвижда установяване на "златно правило" за бюджетно равновесие и автоматични санкции срещу страни, които прехвърлят 3-процентовия праг от БВП на годишния бюджетен дефицит.


По време на презентацията на проф. Динко Динков.
Колеги и студенти на проф. Динков присъстваха на публичната му лекция.

„Дебатът предстои. Това, че този договор бе подписан не означава, че дебатът е изчерпан", отбеляза лекторът, който цитира и становището на нобеловия лауреат по икономика Пол Кругман за фискалния пакт: "Този план е нежизнеспособен". Коментарът върху това къде е България в сблъсъка между концепциите и въпросът за „сателитния синдром", допълнително активира аудиторията и предизвика многобройни въпроси. „Дано да съм ви накарал да размишлявате. Това беше моята цел.", посочи проф. Динков в края на лекцията си, като не пропусна да отбележи, че сред присъстващите има и немалко негови преподаватели, от които се е учил.

След лекцията ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д-р Динко Динков и на Проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика", свидетелствата за академичната длъжност „професор".

Галерия снимки от Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия ...