Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България

сряда, 07 март 2012 0:00

Проф. д.ик.н. Стати Статев

На първото си заседание от 6 март новият Управителен съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в България избра за заместник-председ


Преди месец проф. Стати Статев бе избран с голямо мнозинство за член на УС на Съвета. На провелото се в голямата конферентна зала на университета Общо събрание на сдружението, за негов председател бе избран проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София - с 32 гласа от 48, в конкуренция с още двама кандидати за поста: проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии и проф. Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновския университет. С тайно гласуване бяха избрани и шестимата членове на УС на сдружението.ател на сдружението проф. Стати Статев, ректор на УНСС.

През последните четири години, в продължение на два мандата, председател на Съвета на ректорите беше бившият ректор на УНСС проф. Борислав Борисов. Пред Общото събрание той направи отчет за дейността на сдружението през периода 10.05.2010 г. - 31.12.2011 г.

Галерия снимки от Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на в ...