УНСС-Хасково - партньор по проект „Интелигентни градове“

сряда, 13 януари 2021 16:17

Регионалният център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково се включи в работата по проект „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на община Хасково, финансиран от Европейската комисия с цел да подпомага обучението и обмена на добри практики и решения в градовете със силен ангажимент за растеж чрез използването на цифровите технологии.

Програма „Предизвикателството „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) е продължение на програмата „Дигиталните градове“, насочена към разработването на стратегическа визия и пътна карта за дигитална трансформация на градовете. Хасково е третият български град, който работи по програма за интелигентни градове и РЦДО - Хасково е партньор в реализирането на проекта.

На 12 и 13 януари 2021 г. се проведе първата онлайн среща и дискусия „Анализ на нуждите при интегриране на интелигентни (smart) решения в община Хасково“. В четвъртата онлайн сесия „Вдъхновяващи истории за градски визии“ на двудневния форум участваха проф. Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“ и директор на РЦДО-Хасково, доц. Елка Василева от катедра „Регионално развитие“ и д-р Даниела Стоянова от РЦДО-Хасково. Доц. Василева представи темата „Иновативно образование и обучение за повишаване на уменията и преквалификация", включваща иновативни решения за квалификацията и преквалификацията на администрацията и др. УНСС беше представен като водещ университет в тази област, предлагащ магистратури „Развитие на интелигентни градове“, „Регионален бизнес и мениджмънт“, следдипломни квалификации по заявка и курсове.

На срещата бяха идентифицирани печелившите модели на ангажираност (win-win model) при изпълнението на цялата програма както и предизвикателствата пред община Хасково при интегриране на интелигентни  решения за градско развитие и формулиране на визия.

Галерия снимки от УНСС-Хасково - партньор по проект  „Интелигентни градове“ ...