Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“

петък, 20 ноември 2020 15:17

„Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ беше темата на Шестата научна конференция от поредицата „Икономически предизвикателства“, организирана от катедра „Икономикс“ на 19 ноември т.г. Форумът за първи път се проведе в дигитална среда.

От името на ректорското ръководство участниците бяха поздравени от проф. Даниела Иванова, в.и.д. заместник-ректор по учебната работа. Приветствия поднесоха проф. Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, и доц. Стела Ралева, в.и.д. ръководител на катедра Икономикс.

Основен акцент в програмата на научната конференция, включваща доклади на 40 изследователи от различни български академични институции, бяха ефектите и мерките за справяне с последиците от глобалното разпространение на COVID19 в социалната, икономическата и бизнес средата. Сред темите бяха и дигиталната трансформация на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност.

Сред участниците бяха представители на УНСС, ИУ - Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НБУ.

Галерия снимки от Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, престру ...