Пета национална научна конференция по политическа икономия

четвъртък, 19 ноември 2020 11:00

„Политическата икономия и бъдещето на световната икономика” беше темата на Петата национална научна конференция по политическа икономия, която продължава традицията на катедра „Политическа икономия“ за ежегодно организиране на научни форуми. Събитието, проведено онлайн в платформата MS Teams, беше посветено на 100-годишнината на УНСС.

„Социалните явления се намират в постоянна динамика и за съществуващите икономически теории става все по-невъзможно да ги обясняват. В този контекст е необходимо постоянно преосмисляне на съществуващите социални и икономически теории, което да доведе до нови гледни точки на анализ”, каза ръководителят на секция „Социално-икономически теории” към катедра „Политическа икономия” доц. д-р Румен Андреев и изрази увереността си, че научният форум ще даде своя принос в тази насока. Дългогодишният ръководител на катедрата проф. д-р Светла Тошкова приветства участниците в конференцията и изрази удоволетвореността си от традиционно големия интерес към нея.

В рамките на научния форум доклади изнесоха представители на различни университети и научни организации, а допълнителните възможности за коментар и дискусия, които разкри онлайн форматът, направи дебатите по докладите особено ползотворни. На обсъждане бяха подложени теми като конкурентните предимства в международната търговия, тенденциите в секторната призводителност на страната, стратегиите и политиките на малките държави в ЕС, бъдещето на дигиталната икономика след Covid-19 кризата и много други.

Галерия снимки от Пета национална научна конференция по политическа икономия ...