Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г.

сряда, 11 ноември 2020 16:05

Катедра „Икономика на природните ресурси“ и Сдружението за териториален просперитет (СТЕП) организираха и проведоха на 10 ноември т.г. национална работна среща на тема „ОСП след 2020 г.: новата зелена архитектура, еко-схеми и биоразнообразие. По какъв начин учените и науката могат да допринесат за подобряването им?“.  

Значението на срещата на българските експерти, като част от общоевропейска инициатива за дискусия с представителите на научната общност от държавите-членки по ключови въпроси на прилагането на новата зелена архитектура и индикаторите за биоразнообразие, беше подчертано от проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, при откриването на форума.

Участниците бяха приветствани от доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международно сътрудничество на УНСС.

Основните цели на общоевропейската дискусия бяха представени от д-р Гай Пеер (Guy Pe'er) от Немския център за интегративни изследвания на биологичното разнообразие (iDiv) Хале-Йена-Лайпциг, Германия – водещ автор на статията „Необходими действия за Общата селскостопанска политика на ЕС за справяне с предизвикателствата за устойчивост“, станала база за научната дискусия във всички страни в ЕС.

Под ръководството на д-р Янка Казакова (УНСС) и Вяра Стефанова (СТЕП) в рамките на двата панела бяха дискутирани въпросите за новата зелена архитектура, за задължителните и доброволни еко-схеми и за желаните им въздействия на биоразнообразието.

Активно участие с изказвания, предложения и въпроси взеха проф. д-р Владислав Попов, зам.-ректор на Аграрния университет, проф. д-р Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров", доц.д-р Росен Цонев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Ваня Тодорова, главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието, и други преподаватели и експерти от УНСС, Стопанската академия „Д.А.Ценов“, Института по аграрна икономика на Селскостопанската академия, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН,  Сдружението за териториален и екологичен просперитет и Българското дружество за защита на птиците.

Националната работната среща се проведе онлайн в платформата MS Teams.

Галерия снимки от Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска пол ...