Ректорите на УНСС, ИУ и СА подписаха меморандум за сътрудничество

събота, 05 септември 2020 15:15

Меморандум за сътрудничество между УНСС, ИУ – Варна и СА - Свищов подписаха на 4 септември т.г. във Варна ректорите на трите висши училища проф. Димитър Димитров, проф. Евгени Станимиров и проф. Марияна Божинова (на снимките долу).

С този меморандум се запълва празна ниша в сферата на висшето образование у нас - сътрудничеството между български университети, които досега са търсили такъв тип партньорство най-вече с висши училища от чужбина, заяви проф. Димитър Димитров.

В документа се предвижда създаването на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството. Ще бъде създадена работна група, която всяка година ще изготвя конкретните планове за съвместна работа. Сред възможностите за академично партньорство са изработване на общи учебни програми, включително чуждоезикови, участие в университетски мрежи, споделяне на образователни ресурси, участия в различни проекти, финансирани от български или европейски инструменти и програми.

Трите висши училища ще работят и за развитие на сътрудничеството в широк спектър от области за постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват техния икономически и социален просперитет.

В областта на обучението университетите ще си сътрудничат за съвместно обучение за изграждане на знания, умения и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда и за повишаване на ефективността на практическото обучение. В областта на науката, изследванията и иновациите те ще работят за  съвместен принос към утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво; съвместно участие в проекти по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални научни програми; съвместна публикационна активност; организация на съвместни национални и международни научни форуми.

Проф. Станимиров връчи на проф. Димитров почетен знак на ректора на ИУ.

Проф. Цветана Стоянова, проф. Мирослава Раковска, проф. Димитър Димитров, проф. Евгени Станимиров и доц. Силвия Благоева, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация на ИУ (отдясно на ляво), по време на работна среща преди подписването на меморандума

Галерия снимки от Ректорите на УНСС, ИУ и СА  подписаха меморандум за сътрудничество ...