Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити

сряда, 24 юни 2020 16:11

Днес приключи успешно тридневният онлайн маратон на предварителните приемни изпити (по география на България, история на България и български език и литература), на които се явиха близо 1300 кандидат-студенти.

Провеждането на онлайн приемните изпити беше сериозно предизвикателство и трудно изпитание, защото беше за първи път, и то с използването на уникална за България иновативна система, базирана на изкуствен интелект, пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките, каза проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност. Направихме тази смела стъпка, водени от загрижеността си за здравето на нашите кандидат-студенти и с идеята освен на присъствени изпити да им предоставим възможност да се явят и на онлайн изпити. Резултатите са впечатляващи. Това беше поредната успешна стъпка към дигитализацията на УНСС.

Проф. д-р Мирослава Раковска

Според проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи и ръководител на IT екипа, разработил новата онлайн система,  кандидат-студентите са се справили много добре при използването на иновативни ИКТ технологии. За успешното провеждане на онлайн приемните изпити, освен уникалното софтуерно решение, бяха надградени инфраструктурните компютърни системи на УНСС и бяха създадени специализирани решения за информационна сигурност. За да се осигури своевременно подпомагане на кандидат-студентите при използването на новите технологии, особено на тези, свързани с изкуствения интелект, беше създаден Help Desk на 3 нива, каза проф. Кисимов.

Проф. Валентин Кисимов

С въвеждането на онлайн приемни изпити, които се провеждат за първи път и са собствена софтуерна разработка на ИТ екипа на УНСС, нашият университет завърши пълното 360-градусово дигитално покритие на учебния процес – от входа до изхода на обучението. Това е отлична основа, върху която онлайн облачното обучение може да намери своето постоянно място като специфично конкурентно предимство на УНСС.

Галерия снимки от Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити ...