Наши преподаватели в Експертния съвет към главния прокурор

петък, 15 май 2020 10:44

С оглед осъществяване на конституционните правомощия на главния прокурор на Република България и на Закона за съдебната власт се създава експертен съвет към главния прокурор на Република България се посочва в съобщение, публикувано в сайта на Прокуратурата.

Съветът се състои от представители на научната общност с безспорен опит в областта на правото и изявени специалисти в правоприлагането с доказани професионални качества и авторитет. Сред тях са: проф. д-р Никола Филчев - професор по наказателно право, главен прокурор на Р България в периода 1999 - 2006 г., преподавател по наказателно право в Юридическия факултет на  УНСС; проф. д-р Валери Димитров - професор по административно право и доктор по финансово право, председател  на Сметната палата за периода 2005 - 2014 г., преподавател по финансово и банково право в УНСС; проф. д-р Христина Балабанова - професор по административно право и административен процес, преподавател в Юридическия факултет на УНСС; гл.ас. д-р Павел Смолички  - доктор по право, преподавател по наказателен процес, наказателно-изпълнително право и основи на правото в катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на УНСС.

Галерия снимки от Наши преподаватели в Експертния съвет към главния прокурор ...