Студенти от Юридическия факултет на посещение в Европейския парламент

четвъртък, 20 февруари 2020 12:29

Студенти от Юридическия факултет на УНСС бяха на тридневно посещение в Брюксел по покана на Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, и по инициатива на Зорница Димитрова, докторант по изобретателско, авторско и патентно право в Юридическия факултет с научен ръководител доц. д.н. Живко Драганов.

Студентите се срещнаха с експерти, работили по създаването на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, които следва да бъдат транспонирани в българското законодателство до 7 юни 2021 г., за да се обсъдят мотивите и политиките за окончателното им приемане.

След дискусията относно авторското право, студентите  се срещнаха с евродепутата Цветелина Пенкова, която ги запозна с компетенциите на депутатите, работата в комисиите към парламента и обясни по какъв начин работата на Европейския парламент влияе на националните законодателства, кои са стадиите на  законодателния процес в ЕС и др.

Галерия снимки от Студенти от Юридическия факултет на посещение в Европейския парламент  ...