Лекция-семинар на тема Global Value Chains

четвъртък, 13 февруари 2020 17:23

Центърът по парични и икономически изследвания посрещна доц. д-р Емил Хелиенек от Университета Нотингам Трент, който изнесе лекция-семинар на тема Global Value Chains.

Доц. д-р Емил Хелиенек

Лекцията, която се проведе със съдействието на проф. д.ик.н. Бистра Боева, беше пред студентите от специалност „Международни отношения с преподаване на английски език“ и преподаватели от УНСС. 

Проф. Бистра Боева и доц. Хелиенек

По интерактивен начин доц. Хелиенек предизвика отворена дискусия с студентите и преподавателите, като показа английския подход на обучение, който се прилага в университет номер 1 на Англия за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. 

Доц. Хелиенек е международен директор и на съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“, в която се дипломираха 168 български студенти, получили българска и английска магистърска диплома. Програмата е най-дълго просъщестувалата съвместна програма с чуждестранен университет и единствената, в която обучението беше изцяло според английските правила и стандарти.

Галерия снимки от Лекция-семинар на тема Global Value Chains ...