Връзката на УНСС с бизнеса обсъдиха ректорът и председателят на УС на АИКБ

неделя, 12 януари 2020 14:06

Възможностите за студентски практики и стажове, както и подобряването на учебните програми с цел доближаването им до реалната работна среда беше акцентът на срещата между ректора проф. д-р Димитър Димитров и г-н Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От страна на Асоциацията в нея участваха изпълнителният директор г-н Добрин Иванов и главният секретар д-р Милена Ангелова.

Ректорът проф. Димитров посреща в кабинета си представителите на АИКБ

В началото на разговора г-н Велев заяви, че сътрудничеството между университета и асоциацията има голям потенциал и се надява в началото на мандата на новоизбрания ректор да се поставят още по-големи цели, които да бъдат изпълнени със съвместни усилия.

В УНСС искаме да развием традиционния подход - лекциите и презентациите пред студентите да бъдат доразвити съвместно с бизнеса  и част от обучението да бъде провеждано в компания или институция, където студентите могат да бъдат полезни и самото предприятие да помогне за развитието им, каза ректорът проф. Димитров. Той отбеляза, че по-добрата връзка на университета с бизнеса е една от идеите, за които е поел ангажимент пред академичната общност да изпълни.

По време на срещата

Често се пренебрегва реалната практика на студентите. Фирмите усилено търсят квалифицирани кадри и предпочитат да ги избират в реално време вместо да четат автобиографии, каза проф. Димитров. Друга възможност за съвместна работа, посочи ректорът, е изготвянето на портфолио, което да съдържа интересите на бизнеса, отнасящи се до изучаваните дисциплини в университета.  По този начин учебните програми ще се хармонизират с изискванията на бъдещите работодатели на випускниците на УНСС.

Д-р Милена Ангелова представи идея за менторски мобилни апликации, които могат да се използват за онлайн стаж или да са в помощ за професионалната реализация на студентите и връзката им с практиката.

Проф. Димитров и г-н Велев

Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите в България с най-широка представителност - в нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.

Галерия снимки от Връзката на УНСС с бизнеса обсъдиха  ректорът и председателят на УС на АИКБ ...