Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд

вторник, 31 декември 2019 12:38

Представители на УНСС посетиха Културно-информационния център (КИЦ) в Цариброд и осъществиха първата работна среща след подписването на рамковия договор за сътрудничество между двете институции. В нея участваха проф. д-р М. Стоянова, оперативен координатор на УНСС по договора, гл. ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология”, докторантите Златина Димова и Габриела Марангозова и студентите от специалност „Социология” – Йоана Първанова и Габриела Горанова, съответно председател и заместник-председател на  Клуба на социолога в УНСС. От Съюза на учените в България (СУБ) присъства доц. д-р Саша Тодорова, председател на секция „Социологически науки”.

В КИЦ те разговаряха с Далибор Миланов, секретар на Центъра и оперативен координатор по договора, г-н Едвин Сугарев, генерален консул на България в Ниш, и депутата Георги Колев.

„Необходимо е нашите сънародници в Западните покрайнини активно да  бъдат подпомагани, тъй като тук кипи живот, кипи творчество. Ценността и безценността на тази първа среща е, че стана възможно водещият икономически университет в България да осъществи по-тесни контакти с КИЦ и общината и да оказва интелектуална помощ на пограничните райони при кандидатстване по европейски проекти с цел усвояване на средства от ЕС и повишаване стандарта на живот на хората, живеещи  тук”, заяви Георги Колев.

Георги Колев, доц. Саша Тодорова,  Едвин Сугарев, проф. Мария Стоянова, Далибор Миланов, гл.ас. Тодорка Кинева, Сандра Станимирова, Златина Димова и Габриела Марангозова (от ляво надясно)

Генералният консул Едвин Сугарев допълни: „Тази среща е много важна  за гражданите на Цариброд, за гражданите на България, за българите в Сърбия. Става дума за най-големия български университет и за големите възможности, които ни предлага сътрудничеството между КИЦ и УНСС за запазването на езика и културата. Преподаватели от университета могат да ни помагат за провеждане на семинари за разработване и управление на европейки проекти, за задълбочаване на образователното ниво по български език на преподаватели и ученици в Цариброд, за изследване на живота на българите в покрайнините от млади изследователи - доброволци студенти, докторанти и пр. Особено важно е да се изследва по какъв начин сънародниците ни в покрайнините запазват езика, традициите, обичаите, народността, т.е. идентичността си.”

По време на срещата 

Според Далибор Миланов „чрез подписания съвместен договор двете страни ще работят в полза на българите в Цариброд и покрайнините с основна цел запазване на българщината”.

Проф. Мария Стоянова подчерта: „Горди сме, че нашият университет има 100-годишна история и дълбоки традиции в образователния и научноизследователския процес. За нас е чест да поддържаме сътрудничество с КИЦ - Цариброд, който наскоро чества своята 20-годишнина, и е реалният посредник между нас и нашите сънародници в Цариброд. С подписания рамков договор ние подаваме ръка за научно-образователно и културно сътрудничество. Това е символен знак, чрез който ние, преподавателите от УНСС, изразяваме съпричастност към желанието на младите българи от Цариброд да постигнат по-висока степен на образование в нашия университет, както и да съдействаме за запазване на българския език, традиции и култура, на българската идентичност в Цариброд, Ниш, Босилеград. Готови сме на добра воля да оказваме помощ чрез проектна и експертна дейност, дарения на книги, презентации на нови български публикации, организиране на научни и културни форуми, обучение на студенти, двустранно подпомагане на докторанти и млади преподаватели в тяхната научноизследователска дейност и пр.”.

По време на срещата бяха обсъдени предстоящи конкретни инициативи по основни направления на съвместната дейност през 2020 г. в областта на науката, образованието, културата и езика.

В Културно-информационния център

На КИЦ бяха връчени поздравителни адреси от ректора на УНСС и от председателя на СУБ. Далибор Миланов получи сертификат „Доброволец в/от УНСС” и юбилейна значка на СУБ.

В гимназията „Св. св. Кирил и Методий” представителите на УНСС се срещнаха с нейната директорка Снежана Симеонова и с преподаватели по български език. Депутатът Г. Колев поздрави директорката за активната й работа за въвеждането на обучение на български език в две специализирани паралелки, за усилията, положени от нея и колегите й за превода и набавянето на учебници и учебни помагала по изучаваните дисциплини, за безрезервната й отдаденост на каузата за съхраняване на българската идентичност. Той подчерта, че учениците и техните родители биха били по-информирани след днешната среща с преподаватели от УНСС – най-голямото висше училище по икономика в България, възпитаници на което са видни мениджъри и бизнесмени от световна величина, много министри, депутати и пр. Тези, които желаят да станат мениджъри, счетоводители, финансисти и пр., ще направят добър избор, ако предпочетат да се обучават в УНСС, посочи депутатът.

Георги Колев, Снежана Симеонов и проф. Мария Стоянова (от ляво надясно)

„УНСС не ни е неизвестен, ние  имаме студенти там и те са успешни. Аз съветвам учениците винаги да пият вода от извора – тук идват ректори, професори, доценти, асистенти, които могат да ги информират най-добре какво да учат и как да изберат това, което най-много желаят да учат. Затова сме благодарни на преподаватели, докторанти и студенти от УНСС, че са при нас, за да представят възможностите на УНСС и да отговорят на наши въпроси”, заяви директорката на гимназията.

Гл. ас. д-р Т. Кинева направи презентация на УНСС пред зрелостниците и ги призова да кандидатстват за обучение в нашия университет.

Зрелостници от гимназия „Св. св. Кирил и Методий”

В Царибродската община нашите представители се срещнаха с председателя на общинския съвет Зоран Джуров, който отбеляза, че сътрудничеството с УНСС ще бъде полезно за етническата българска общност в Сърбия и ще допринесе за съхраняване на езика и идентичността. Общината се нуждае от подкрепа при кандидатстване по трансгранични проекти и от помощ за обучение по управление на проекти. Искрено се надявам, че преподавателите от УНСС могат да направят такова обучение, каза той.

Четвъртата среща се проведе в библиотеката на Цариброд, където представителите на УНСС бяха запознати с нейната 120-годишна история, с постиженията, проблемите, перспективите, както и с острата необходимост от обогатяване на библиотечния фонд с литература на български език, най-вече от съвременни автори. Проф. М. Стоянова съобщи, че УНСС, СУБ, Институтът по философия и социология и Кирило-Методиевският център при БАН правят дарение от 1037 български книги от различни жанрове. Благодарение на активното съдействие на генералния консул 20 кашона книги вече са пристигнали с дипломатическа поща в КИЦ.

В библиотеката на Цариброд

Представителите на нашия университет посетиха и музея на Цариброд (на снимката горе).

Галерия снимки от Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд ...